Surmerhuizerweg 21
1744 JB Eenigenburg
Tel: 0226-393424
HomeWie zijn wijBed en BreakfastVerhuurBezoek onze activiteiten AgendaWelkom bij mantra zingenInfo over meditatieextra infoStuur een mail


Wetens Aardigheden

Op zoek naar de heilige wel van Sint Adelbert

Uit het NoordHollands Dagblad'Lourdeswater' in Eenigenburg

DOOR PETER ZETHOVEN

EENIGENBURG
De vraag is niet of er een bron met 'heilig' water onder Eenigenburg is.
Daar is geen twijfel over mogelijk: die is er.
De vraag is of de inwoners van het superrustige Eenigenburg
 en de gemeente Harenkarspel het willen.
 Dat er geneeskrachtig 'Lourdeswater' te halen is
 in de oeroude groenevlek op de kaart.

Want, als die vraag met ja wordt beantwoord wordt het druk.
Vooral als Sint Adelbertus, de natuurlijke schutsheilige van de bron,
daarbij ook nog enige wonderen verricht.
Dan wordt Eenigenburg een bedevaartsoord.
Met meer 'heilige werking' dan Het Putje van Heiloo of zelfs de waterput
bij de Abdij van Egmond. Want Eenigenburg
heeft 'the real thing' om het zomaar uit te drukken.
Dat 'voel je gewoon, als je er rondwandelt op de dorpswegen en laantjes,
die ooit deel uitmaakten van het grondplan van een echte Frankische villa.
Een soort uitgestrekt en versterkt boerenbedrijf dat behoorde bij
(volgens sommigen) een verdwenen kloosterkasteel.

Het rustieke Eenigenburger kerkje

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze waterput naast het Eenigenburger kerkje
zou 'Lourdeswater moeten geven

********************************************

Ongrijpbaarheden
Even alle legenden, halve waarheden,
chauvinistische aannames,
dagdromen, metafysische
gevoelens en meer van die ongrijpbaarheden
op rij. in navolging
van wijlen de legendarische
Wim Klaas van Schooneveld.

De Kerkwegbewoner, wiens Piggelmee-huisje nu een heus
Surmerhuizer museum is geworden.
Van Schooneveld 'woonde' bij leven bijna in het Regionaal Archief te Alkmaar, om daar zoveel mogelijk gegevens op te snorren over zijn geliefde
geboorte - en woonplaats.
Thuisgekomen gooide hij al die feiten, op gepende zinnen, aannames en subjectieve 'uitleggen' op een figuurlijke hoop,
waaruit hij vervolgens de mooiste  verhalen putte. Balsem voor de ziel van bijvoorbeeld opgejaagde journalisten,
die stressend met nieuws terug moesten komen op de redactie, maar in het tochtige stulpje van Van Schooneveld iets veel waardevollers vonden.
Namelijk prachtige historische fata morgana's of oasen -wat gaf het- die een zelfbepaald waarheidsgehalte kregen.
Want, zeg nu zelf.
Wat weten we eigenlijk van die tijden? Ook al heb je drie verschillende titels voor je naam en ben je geniaal: geen iota Als Albert van Dalsum 's nachts droomde dat er soldaten in maliënkolders voorbij zijn slaapkamerraam in Eenigenburg sjokten, of ondergetekende Radboud,
de koning der Friezen, als enige op een Fries ros zag ontsnappen aan het bloedbad dat door Pepijn de Korte en zijn Frankische soldaten werd aangericht, dan is datgewoon zo.
Gelegitimeerd door Wim Klaas, die dan schouderophalend zei:
'Dat zeg ik toch!? Met ,,die missionarissen uit Ierland,zoals Willibrord,
kwamen veel Engels sprekende monniken mee.
Neem Warmenhuizen.
Gewoon War Men Houses.
Oorlogsmannenhuizen.
Zo simpel." In de auto terug naar de redactie was er dan plots die gedachtenflits.
Frankische soldaten,die Engels spraken?! Zou Warmenhuizen ook afstammen
van Maisons des gens de guerres? De naam van Sint Adelbert viel al.
Hij kwam volgens overlevering mee met Willibrord, als een van diens trouwe twaalf gezellen toen deze voet aan land zette vanuit Ierland op het strand bij Eenigenburg. Adelbert's taak was de kerstening van Kennemerland en West- Friesland, wat hij vlijtig deed. In Eenigenburg trof hij een Germaans heiligdom met een oude eik en een bron aan, dat hij een roomskatholieke betekenis gaf.

Het geheimzinnige kloosterkasteel in 't bovenlicht van café De Burcht

 

Verplaatst
Later, toen Eenigenburg in de 14e eeuw te veel last kreeg van
stormvloeden, werd het heiligdom compleet met graf van Sint
Adelbert verplaatst naar het zuidelijker en op hoger gelegen
grond gelegen Hallum. Waarbij dat dorp en passant ook de naam 'Egmond' kreeg, want zo heette naar het schijnt Eenigenburg toen.
Althans zo gaat het verhaal.
Het oorspronkelijk Germaanse heiligdom verdween
onder het kerkje van Eenigenburg.
De heilige wel, die er ooit onderdeel van was bleef eveneens ondergronds. Toch!?